無標題文件

Team members

 

Faculty Members

 

Postdoctoral researcher

  • Yijun Chen (2012~2014)

Full-time assistant

  • Yu-yi Chen (2016~2017)

M.A. students

  • Xue-wei Wong, Xia-yin Pan, Yu-xuan Lin, Wen-qi Lin, Yang-ru Chen

Former full-time assistants

  • Xin-hui Chen, Hui-ju Chuang, Lillian Shu-Ping Gong, Hsin-Hsien Lee, Shiou-fen Su, Yi-Ling Wu, Shih-kai Liu, Yu-yi Chen

Graduated students

  • Yijun Chen, Yu Hung, Xiu-Ling Ke, Yu-Ting Lai, Yi-Hsien Andy Li, Fang-yu Lin, Hsiao-Mei Liu, Shih-kai Liu, Shiou-fen Su, Ya-Ching Tsou, Pei-lan Wu, Yi-Ling Wu, Wei-hsin Lai, Shu-ya Tsai, Yu-cheng Ho, Pei-xin Wu, Min-zheng Wu, Wan-yu Liu, Xiao-jing Hong(M.A. thesis)